به گزارش اکوایران،  نمایندگان مجلس امروز با این اصلاحیه جهت تامین نظر شورای نگهبان، موافقت کردند. اما در اصلاحیه جدید چه مواردی دچار تغییر شده اند؟ در اکوخبر ببینید.