چندی پیشی نیز نماینده های مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دوره مدیریتی بیژن نامدار زنگنه در دولت حسن روحانی را در صحن علنی مجلس به رای گذاشتند که با موافقت نمایندگان همراه شد.