سلاح اصلی سیاستگذار پولی نه برای شکست بلکه مهار آن، تنظیم نرخ بهره‌ است. اما افزایش نرخ بهره یک چاقوی دولبه است و می‌تواند زخم جدی‌ای به اقتصاد یک کشور وارد کند.

حالا این سوال مطرح می شود که چرا بانک مرکزی از چنین ابزاری برای کنترل تورم استفاده می‌کند.