این طرح موضع‌گیری فعالان صنعت پالایش و پتروشیمی را در دو قطب ناهمسو قرار داده است.