در گفتگو با محمدمهدی توسلی‌پور، مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی به چرایی تأخیرهای احداث پالایشگاه این طرح و چگونگی اتمام آن تا پایان امسال پرداخته‌ایم.