ایران یکی از مهم‌ترین بازیگران دنیای نفت است که در صورت توافق هسته‌ای، می‌تواند نقش زیادی در این بازار ایفا کند. آیا ایران می‌تواند جای خالی نفت روسیه را برای اروپایی‌ها پر کند؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.