مفهوم خلق پول یکی از اساسی‌ترین مفاهیم پول و بانکداری است. در مخالفت با مفهومی که توسط برخی کارشناسان در مورد توانایی بانکهای تجاری در خلق پول عنوان می‌شود، سید محمد طبیبیان اقتصاددان، استاد پیشین دانشگاه صنعتی اصفهان و رییس پیشین موسسه علوم بانکداری، در نشست نقد و بررسی طرح قانون جدید برای نظام پولی و بانکی توضیح می‌دهد که خلق پول توسط بانکها شباهتی به معدن‌کاری و استخراج مواد معدنی مثل سنگ‌آهن یا مس ندارد و جزئیات خاص خود را دارد.