عارضه قیمت گذاری در زنجیره فولاد

قیمت‌گذاری عموما با هدف کاهش قیمت و کنترل تورم از سوی سیاست‌گذاران انجام می‌شود. اما تحلیلگران معتقدند قیمت‌گذاری در نهایت به کمبود کالا و افزایش قیمت منجر میشود. آسیب‌شناسی‌ها نشان میدهد اعمال سیاست‌های کنترل قیمتی در زنجیره فولاد، به متضرر شدن تولیدکنندگان، اتلاف منابع و محدود شدن روند توسعه این صنایع منجر شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد