موشکافی همکاری های معدنی ایران و چین

برنامه همکاری های مشترک ایران و چین دارای ابعاد مختلفی است و بخش معدن یکی از ابعاد مهم آن به شمار می رود.

بخش معدن و صنایع معدنی یکی از محورهای مهم این برنامه راهبردی است و حدود یک ششم از کل سرمایه گذاری های چین در ایران در بخش معدنی و صنایع مربوطه انجام خواهد شد.

بنابراین می توان گفت، سهم بخش معدن از این قرارداد حدود ۸۰ میلیارد دلار خواهد بود و به نظر می رسد که در نتیجه اجرای آن بیش از ۵ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

در حال حاضر چین بزرگ ترین تولیدکننده فولاد، بیشترین مصرف کننده سنگ آهن و مس، بزرگ ترین تولید کننده آلومینیوم و روی و برخی فلزات دیگر محسوب می شود. ایران نیز از ذخایر مناسبی در بخش فلزات برخوردار است و به نظر می رسد، باید در شرایط کنونی به مقوله اکتشافات با جدیت بیشتری بپردازد تا از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن، بهترین استفاده را به عمل بیاورد. یکی از امتیازهای این طرح این است که علاقه و انگیزه ایران نیز مدنظر قرار گرفته است و این مقوله اهمیت معرفی به موقع طرح های پیشنهادی را نشان می دهد.

اکومعدن در این برنامه در گفت و گو با  کیوان جعفری طهرانی، نماینده کمیته معدن و صنایع معدنی شورای راهبردی توافقنامه ایران و چین به بررسی ابعاد معدنی این توافق و الزامات مربوطه پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد