فاصله ایران تا ۱۶ ساعت قطعی برق

روند فعلی صنعت برق نشان می‌دهد اگر سرمایه‌گذاری در این بخش صورت نگیرد استهلاک نیروگاه‌ها به علاوه نبود گاز کافی، سبب ادامه قطعی‌های برق در سال‌های آینده می‌شود.

ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق باعث می‌شود که بخش خصوصی ترغیب نشود که در ساخت نیروگاه‌ها مشارکت کند، اتفاقی که بیش از این صنعت برق را به سمت بحران خواهد برد.

در این قسمت از برنامه اکونیرو همراه با پرویز محمدنژاد نماینده مجلس و رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی، این موضوع را بررسی می‌کنیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد