پنج پیش بینی درباره تحولات بازارها در هفته پیش رو

فردا یک هفته بسیار پر خبر و مهم آغاز می شود و سرمایه گذاران در بازارهای مالی و مواد خام تحت تاثیر عوامل مثبت و منفی رفتار خواهند کرد. تحلیلگران دیدگاه خود را درباره تحولات در بازارهای گوناگون مطرح کرده اند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد