آغاز یک هفته پرتلاطم و امیدبخش !

سه هفته تا یک رویداد بزرگ سیاسی در آمریکا باقی مانده و در حوزه اقتصاد، عوامل مختلف سبب بیم و امید سرمایه گذاران شده اند. به نظر می رسد تغییراتی در افق بازارهای مالی و مواد خام در حال رخ دادن است که باید به آنها توجه کرد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد