تابلوها سبز هستند اما نگرانی همه جا موج می زند !

تا ساعاتی دیگر انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در آمریکا آغاز می شود و تحلیلگران معتقدند حداکثر تا هفتاد و دو ساعت آینده نتایج مشخص خواهد شد. در ماه های اخیر انواع پیش بینی ها درباره این رویداد و اثرات آن بر آمریکا و جهان مطرح شده است اما تنها با گذشت زمان مشخص خواهد شد این اثرات چه هستند. حداقل برای مدتی، بازارها تحت تاثیر تحولات جدید قرار دارند. در گزارش امروز به وضعیت بازارهای مختلف و چند احتمال درباره آینده اشاره شده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد