به گزارش اکوایران، دیروز در خبرها آمده بود که مدیر عامل بازار متشکل ارزی تغییر کرده است. برخی کارشناسان این تغییر را فرصتی برای بازآرایی بازار متشکل ارزی و تبدیل آن به یک بازار واقعی می دانند تا اتاق فرمان بازار ارز تهران را به دست گیرد. 

به همین مناسبت، بد نیست مصاحبه «اکوایران» با یکی از کارشناسان ارزی بانک مرکزی در خصوص ماهیت بازار متشکل ارزی را مرور کنیم. 

تصویب طرح تاسیس بازار متشکل توسط شورای پول و اعتبار به ۱۸ دی ماه سال ۹۷ برمی‌گردد، اما شروع کار رسمی معاملات در این بازار ۲۰ بهمن ۹۸ انجام شده است. معاملات در این بازار به چه شکلی انجام می شود و هدف از تشکیل این بازار چه بوده است؟

مصاحبه بهزاد لامعی، کارشناس ارزی بانک مرکزی در این خصوص را ببینید.