به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز ، بانک مرکزی در آخرین هفته بهمن ماه رکورد دو ساله بسط پول در بازار باز را جابجا کرده و خرید اوراق از بانک ها دراین بازار را به بالاترین سطح خود رسانید.

این در حالی است که این نهاد در راستای پایین آوردن نرخ سود بین بانکی همچنان نرخ سود در بازار باز را کاهش داده و برای دومین هفته متوالی در سطح 19 درصد قرار داد.

این کمترین نرخ سود در بازار باز در دو سال گذشته بوده است.

رکورد بسط پول در بازار باز

در آخرین هفته بهمن ماه بسط نقدینگی در بازار باز برابر با 82 هزار و 330 میلیارد تومان ثبت شده که بیشترین میزان بسط نقدینگی در تمام تاریخ بازار باز بوده است.

در این بازار بانک مرکزی به منظور بهبود وضعیت نقدینگی در بانک ها و تنظیم نرخ سود بین بانکی اقدام به خرید اوراق از بانک ها می کند. این اوراق نرخ سود مشخص و تاریخ سررسید معلوم دارد که بانک مرکزی آن را در هر هفته تعیین می کند.

در هفته پایانی بهمن ماه بانک مرکزی برای چهاردهمین هفته متوالی، با خرید تمام اوراق پیشنهادی بانک ها موافقت کرده و 82 هزار و 330 میلیارد تومان نقدینگی در این بازار بسط داد. 

تاریخ سررسید اوراق در این بازار نیز برابر با 7 روز و نرخ سود آن 19 درصد به ثبت رسید. این نرخ از ابتدای پاییز تاکنون کمترین نرخ در عملیات هفتگی بازار باز بوده است.

خالص عملکرد بازار باز نشان می دهد این رقم در هفته اخیر برابر با 960 میلیارد تومان بسط پول در نهادهای مالی بوده است.

بازار باز

کاهش بسط پول در بازار شبانه

بازار شبانه یا بازار بین بانکی نیز به صورت موازی در جهت تامین نیاز نهادهای مالی به صورت هفتگی برگزار می شود. در این بازار نهادهای دارای کسری از بانک های دارای مازاد اقدام به قرض پول میکنند. این وام دهی با نرخ سود توافقی صورت گرفته و تاریخ سررسید آن کوتاه مدت است.

نرخ سود در بازار بین بانکی دامنه ای دارد که بانک مرکزی آن را تعیین می کند. این دامنه از 14 تا 22 درصد است.

در همین رابطه در بازار شبانه تنها دو بانک اعتبارات قاعده مند دریافت کردند که برابر با هزار و 190 میلیارد تومان بوده است که 950 میلیارد تومان آن جذب شده است. این اعتبارات به معنای قرض پول بانک ها از بانک مرکزی است که در هفته اخیر درمقایسه با هفته قبل افت قابل توجهی داشته است.

بازار باز