این نوع صندوق‌ها در اوراق بهادار، اوراق قرضه کوتاه‌مدت، یا اوراق تجاری، سرمایه‌گذاری می‌کنند، که علاوه‌بر نرخ بازده مناسب، ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی پایین، بسیار کم ریسک هستند.