به گزارش اکوایران، خرید اوراق در بازار اولیه همچنان در سطح بالایی قرار دارد. با این حال روند معاملات هفتگی در این بازار حاکی از مسیر نزولی این آمار داشته است.

به طورکلی بانک مرکزی در هر هفته کارگزار برگزاری بازار هفتگی خرید و فروش اوراق بدهی است. در این بازار دولت می تواند اوراق بدهی را فروخته و از این طریق درآمدزایی کند.

برخی بر این باورند از آن جا که این مسیر، تغییری در پایه پولی صورت نمی دهد تامین کسری بودجه دولت از این راه، از رشد تورم جلوگیری می کند. بنابراین این عده معتقدند رونق این بازار می تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد.

9 هزار میلیارد تومان خرید اوراق در بازار اولیه

در سومین هفته برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی ، 2 هزار و 750 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.

بررسی روند اوراق فروخته شده نشان از مسیر نزولی این شاخص در هفته های متوالی بوده است. در هفته اول 3 هزار و 750 میلیارد تومان ، در هفته دوم 3 هزار و 10 میلیارد تومان و در هفته پایانی سطحی پایین تر از کانال 3 همت.

با این حال مجموع اوراق خریداری شده در این بازار، تا سومین مرحله برابر با 9 هزار و 330 میلیارد تومان بوده که سطحی بالایی از تامین کسری بودجه دولت به شمار می آید.

برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایلی که موجب رشد فروش اوراق در این بازار بوده سطح بالای نرخ سود موثر در معاملات است. انعظافی که وزارت اقتصاد در این سال از خود نشان داده است.

اوراق بدهی دولتی

نرخ سود 21.8 درصدی در هفته سوم فروش اوراق

محاسبه نرخ سود موثر در بازار اولیه نشان از سطح 21.8 درصدی این شاخص دارد. هر چه نرخ سود بالاتر باشد، مشتریان اوراق نیز تمایل بیشتری برای خرید نشان می دهند. بررسی های آماری نشان می دهد روند این نرخ در هفته های متوالی صعودی بوده و اکنون به بالاترین حد خود در سال 1401 رسیده است.

متغیر جذاب مشتریان، در مرحله اول برابر با 21.63 درصد، در هفته دوم معادل با 21.68 درصد و در هفته سوم معادل با 21.8 درصد ثبت شده است.

در همین رابطه مشتریان این بازار، بانک ها و بورسی ها بوده که در این هفته  نهادهای تامین سرمایه سطح بیشتری از مشارکت را به ثبت رسانده اند. این موضوع نشان از تمایل بیشتر بورسی ها برای خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه به دلیل بالا بودن نرخ سود دارد.

در نهایت تفکیک اوراق فروخته شده در بازار نشان می دهد اراد 105 بیشترین نرخ سود را داشته است.

اوراق بدهی دولتی

بررسی تفکیکی نرخ سود در بازار اولیه

در هفته سوم خرداد ماه دو دسته اراد به طور کلی در بازار عرضه شد. اراد 104 و اراد 105. این اوراق تاریخ سررسید و نرخ سود مشخصی دارند.

آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد نرخ سود اراد 104 برابر با 21.49 درصد و تاریخ سررسید آن ها در این موعد برابر با 12 ماه بوده است.

این در حالی است که اراد 105 با تاریخ سررسید 26 ماهه نرخ سودی 22 درصدی داشته که سطح بالای آن عاملی برای رشد معاملات در این بازار به شمار می آید.

اوراق بدهی دولتی