به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی اعلام کرد پیش بینی می شود تا پایان امسال صادرات محصولات پتروشیمی ایران به 15 میلیارد دلار برسد.

اتفاقی که به عقیده صالح آبادی می تواند با افزایش ارز وارداتی به کشور در سمت عرضه موجب شود تا نرخ دلار در ایران به قیمت تعادلی برسد.

برای بررسی این موضوع خوب است آمارهای سال گذشته نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد. مقایسه ها نشان می دهد ارزش صادرات پیش بینی شده دربهترین حالت تفاوت چندانی با آن چه در سال گذشته ثبت شده نخواهد داشت.

کنترل نرخ ارز با عرضه ناشی از صادرات پتروشیمی

رئیس کل بانک مرکزی در در نشست با اعضای انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه پتروشیمی ها جزو بهترین و مهمترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور به شمار می روند از همکاری و هماهنگی فعالان این صنعت در عرضه ارز قدردانی کرد.

وی افزود: حجم فروش و ارزش صادرات صنعت پتروشیمی کشور نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و پتروشیمی ها به عنوان دارندگان ارز غیرنقتی عرضه های خوبی در سامانه نیما داشته اند و نقش آنها به عنوان پیشرو در ایجاد تعادل در بازار ارز غیرقابل انکار و موثر است.

در ادامه مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، در این نشست با بیان اینکه پتروشیمی صنعت پیشرو و مزیت اصلی کشور است گفت: شرکت های پتروشیمی از ابتدای سال ۳ میلیارد و 270 میلیون دلار در سامانه نیما عرضه داشته اند و پیش بینی می شود امسال در مجموع حداقل 15 میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی ها به کشور وارد شود.

اما آمار سال 1400 در این خصوص چه بوده است؟

پتروشیمی

بررسی صادرات پتروشیمی کشور در سال گذشته

«مرتضی شاهمیرزایی» معاون وزیر نفت در پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده بود در سال گذشته 15 میلیارد دلار سهم ایران از صادرات محصولات پتروشیمی در کشور بوده که از این میان 12.5 میلیارد دلار آن به سامانه نیما تزریق شده است.

اکنون اگر منظور از پیش بینی ارز وارد شده در سال جاری (مبلغ 15 میلیاردلار) رقم درآمد ایران از صادرات محصولات پتروشیمی باشد تقریبا معادل با پیش بینی این میزان در سال قبل بوده و تغییر چندانی نخواهد داشت. 

بنابراین به نظر می رسد در کنار تکیه بر ارز وارد شده در اثر صادرات پتروشیمی باید سیاست پولی مناسب تری نیز در جهت به تعادل رساندن نرخ ارز در برنامه بانک مرکزی قرار بگیرد.