به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی در جهت تنظیم شرایط نقدینگی بانک ها در هر هفته اقدام به بسط پول در این بازار ها کرده و از این جهت سعی می کند تا هم نقدینگی نهادهای مالی و هم نرخ بهره بین بانکی را کنترل کند. دو موضوعی که ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد کشور و تورم مصرف کننده در جامعه دارد.

در نیمه دوم سال گذشته دولت در جهت نحات بورس بانک مرکزی را ملزم به آن کرد تا نرخ سود بین بانکی که مسیری افزایشی به خود گرفته بود را در سقف 20 درصد ثابت نگه دارد.

بنابراین بانک مرکزی نیز کف و سقف نرخ سود در بازار شبانه که در کانال 14 تا 22 درصد داشت را ثابت نگه داشته و برای تغییر در این شاخص تصمیم به بسط پول در بازار باز گرفت. بازار مجاوری که در آن وام دهی بانک مرکزی به نهادهای مالی در تاریخ سررسید میان مدت انجام می شود. این موضوع باعث شد تا حجم اعتبارات قاعده مند و معاملات بین بانکی در بازار شبانه کاهش پیدا کرده و در ادامه نرخ سود موزون در این بازار نیز سیری نزولی پیدا کند.

روند نزولی حجم معاملات بازار بین بانکی در نیمه دوم 1400

مطابق آماری که بانک مرکزی در خصوص بازار بین بانکی منتشر کرده حجم معاملات متوسط روزانه در مرداد ماه که دولت سیزدهم تازه آغاز به کار کرده  برابر با 92 هزار و 960 میلیارد تومان بوده که بیشترین سطح را در مقایسه ماهانه سال گذشته داشت.

پس از آن در شهریور ماه این رقم به 64 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده و رفته رفته از این میزان کاهش یافته و سیری نزولی به خود گرفت.

مقایسه این آمار در هر ماه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد از تیر ماه به بعد همواره حجم معاملات بازار بین بانکی کمتر از سال گذشته بوده و البته روندی مشابه را هم با سال قبل خود به ثبت رسانده است.

این در حالی است که در بازار مجاور سطح معاملات در بازار باز از هفته اول مهر ماه که در حد 11 هزار میلیارد تومان بوده تا پایان سال به صورت هفتگی به 95 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

به عبارت دیگر زمانی که از مرز 64 همت معاملات بازار بین بانکی در مهر ماه کاهش پیدا کرد تا پایان سال به 59 همت رسیده و تقریبا 5 همت کمتر شد. این درحالی است که کانال بسط پول هفتگی در بازار باز تقریبا 80 همت رشد داشته است.

به عبارت دیگر باوجود بسط های بالای پول بانک مرکزی در بانک ها، باز هم دادو ستد معاملات بین بانکی کاهش چندانی نداشته که نشان از تداوم مشکل نقدینگی نهادهای مالی در این مقطع دارد.

اما به طور کلی رشد معاملات بازار باز به منظور کنترل نرخ سود بین بانکی بوده که این شاخص نیز در ادامه روندی نزولی پیدا کرد. 

بازار بین بانکی

روند نزولی نرخ سود بین بانکی در سال 1400

روند متوسط نرخ موزون بین بانکی به صورت ماهانه نشان می دهد این شاخص در حالی که در آذر ماه به 21.1 درصد رسیده و سطح بالایی را ثبت کرده بود به مرور کاهش پیدا کرده و در نهایت به 20.3 درصد رسید.

این در حالی است که در سال 99 روند نرخ سود بین بانکی در ایران از 16.7 درصد آغاز شده و پس از آن که در آبان ماه به فراتر از سقف 22 درصد رسیده بود باز هم در پایان سال به 19.8 درصد رسیده و سطح ثبت شده آن در پایان 99 کمتر از آخرین ماه 1400 بوده است.

بازار بین بانکی