به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، خرید اوراق بدهی دولتی در ایران دوباره صعودی شد. در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان بانکی و بورسی فروخته و درآمد حاصل از آن را در مسیر کسری بودجه خرج می کند.

این عمل موجب می شود تا دولت برداشت کمتری از تنخواه بانک مرکزی داشته و درنهایت پایه پولی افزایش کمتری را به ثبت برساند. به همین دلیل برخی از اقتصاد دانان رونق این بازار را از جهت تورمی در راستای منافع جامعه می دانند.

بررسی آمار خرید و فروش اوراق در بازار اولیه نشان می دهد در این مدت حجم خرید اوراق بدهی دولت به بیشترین میزان خود در سه هفته گذشته رسیده است.

رشد دوباره خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

در هفته منتهی به 7 تیر ماه ششمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی برگزار شده و طی آن تقریبا 2 هزار و 870 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شد. بررسی ها نشان می دهد این بیشترین میزان خرید اوراق بدهی دولتی از 19 خردادماه تاکنون بوده است.

به طور کلی مشتریان این بازار نهادهای مالی و بورسی ها هستد. تفکیک خرید و فروش صورت گرفته در این بازار نشان می دهد از مجموع فروش مرحله ششم ، هزار و 270 میلیارد تومان را بانک ها و تقریبا هزار و 600 میلیارد تومان را بورسی ها خریداری کرده اند. به عبارت دیگر به لحاظ درصدی مشاهده می شود سهم بورسی ها در این هفته تقریبا 5 درصد بیشتر از بانک ها بوده است.

اوراق بدهی دولتی

اوراق عرضه شده در بازار اولیه هفته اول تابستان

در هفته اول تایستان دو دسته اوراق در بازار اولیه عرضه شد. اراد 106 و اراد 107. به طور کلی ویژگی اوراق خریداری شده در این بازار نرخ سود و تاریخ سررسید است. در این هفته نرخ سود اوراق اراد 106 افزایش پیدا کرده و به 21.51 درصد رسیده و همچنان نرخ سود اراد 107 بالاتر و در سطح 22 درصد بوده است.

طبق بررسی ها حجم اراد 106 در بازار برابر با هزار و 390 میلیارد تومان و این سهم برای اراد 107 درحدود هزار و 480 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر مشاهده می شود نرخ سودبالاتر برای مشتریان از جذابیت بیشتری برخوردار بوده است.