به گزارش اکو ایران ، روند نرخ سود بین بانکی در کشور صعودی شده و اکنون هم ارز با آبان 1400 به بالاترین مرز یک سال و نیم گذشته رسیده است.

به طور کلی بانک مرکزی در دو بازار سعی دارد که آمارهای نرخ بهره و نقدنگی بانک ها را مدیریت کند. در همین خصوص در بازار باز اقدام به تزریق پول کرده و نرخ سود را با صلاحدید خود تغییر می دهد.

موازی با این بازار بانک مرکزی در بازار شبانه نیز به صورت هر روزه اقدام به اعتبارات قاعده مند کرده و سعی دارد تا نیاز فوری بانک ها را مرتفع سازد.

رکوردزنی نرخ سود بین بانکی در پایان تیر ماه

طبق آخرین اطلاع بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی به 21.31 درصد رسیده که  0.17 درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشته است. از پایان سال 1399 تا کنون که آمارهای بانک مرکزی ارائه شده است، تنها در آبان 1400 به این سطح لمس شده بود.  بنابراین می توان گفت دریک سال و نیم مورد بررسی این بیشترین نرخ سود بین بانکی در بازار شبانه بوده است.

برخی تحلیل گران معتقدند این موضوع می تواند علامتی از چرخش سیاستی بانک مرکزی در خصوص اقدام بین بانکی باشد. این نهاد پیش از این با تعیین سقف 60 همت برای بازار باز بسط پول در این معاملات را کاهش داده و نرخ سود را به سقف 20.91 درصد رسانده بود. این موضوع از یک سو و رشد معاملات در بازار بین بانکی از سوی دیگر موجب شده تا تقاضا در بازار بین بانکی بالا رفته و بی تبع آن نرخ بهره نیز روند صعودی پیدا کرده است.

نرخ سود