به گزارش اکو ایران، روند معاملات اوراق بدهی دولتی در سال جاری مسیری صعودی را آغاز کرده بود و در هفته های ابتدایی رکوردهای بالایی را رقم زد. این در حالی است که در دو مرحله اخیر با کاهش سهم مشتریان از این بازار حجم معاملات افتی قابل ملاحظه داشته است.

به طور کلی در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان خود اعم ازبانک ها و بورسی ها عرضه کرده و سعی در فروش آن دارد. یکی از مهم ترین روش های درآمدزایی دولت، همین فروش اوراق در معاملات بازار اولیه است. فروشی که مستقیما به خزانه دولت واریز می شود. از آن جا که از این مسیر پولی چاپ نمی شود و برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی نیز تنزل پیدا می کند بنابراین بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند رونق این بازار می تواند موجب جلوگیری از روند افزایش تورم در کشور شود.

کاهش قابل توجه فروش اوراق بدهی دولتی

در مرحله دهم حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری در حدود 460 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شد.بررسی ها نشان می دهد این کمترین میزان خرید اوراق بدهی دولتی در سال جاری بوده است.

پیش ار این گام نخست کاهش فروش اوراق در هفته قبل آغاز شد. در مرحله نهم منتهی به 28 تیر ماه حجم معاملات برابر با 830 میلیاردتومان بوده که افتی قابل توجه به شمار می آمد اکنون در هفته منتهی به 6 مرداد ماه امسال این رقم تقریبا به نصف خود رسیده است.

این در حالی است که در شرایطی که هرینه های دولت در مقایسه با سال گذشته به گفته سخنگوی دولت، رشدی 16 درصدی داشته، رونق فروش اوراق بدهی امر ضروری تری به شمار می آید. نکته مهم دیگر عدم خرید بانک ها از دولت در این هفته بوده است

دومین هفته صفر بانک‌ها در حراج اوراق بدهی

به طور کلی دولت اوراق خود را به دو دسته از مشتریان عرضه می کند بانک ها و بورسی ها.  بررسی های معاملات این هفته نشان می دهد بانک ها برای دومین هفته متوالی هیچ اوراقی را از دولت خریداری نکردند. در عوض بورسی ها در این هفته 100 درصد کل معاملات را رقم زدند.

به اعتقاد برخی کارشناسان یکی از مهم ترین دلایل کاهش سهم خرید بانک ها از دولت در دو هفته اخیر با توجه به اتفاقات بازارهای بین بانکی می تواند رشد وخامت در وضعیت نقدینگی بانک ها باشد.

در همین رابطه در هفته های اخیر بسط پول در بازار باز در مرز 60 هزار میلیارد تومان ثابت بوده است. در حالی که نرخ سود این بازار به رکورد بی سابقه خود رسیده است. از سوی دیگر کاهش عرضه بانک ها در بازار بین بانکی نیز موجب شده تا در شرایط رشد تقاضای نقدینگی بانک ها، نرخ سود بین بانکی نیز سهم بالایی داشته باشد. 

بنابراین وضعیت بد نقدینگی در بانک ها احتمالا موجب شده تا نهادهای مالی مشارکتی در بازار اولیه نداشته و در نهایت بورسی ها تمام اوراق را از دولت خریداری کنند. از این میان بیشترین سهم را اراد 107 در رحله دهم داشته است. این اراد سودی 22 درصدی دارد. به عبارت دیگر ترجبح نهادهای تامین سرمایه نیز در این بازار اوراقی با نرخ سود بالاتر بوده است. سهمی که در این بازار اراد 107 برابر با 380 میلیارد تومان بوده است.

اوراق بدهی