مجید قاسمی، رییس بانک مرکزی در دهه شصت که سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرا کرد، از لزوم اجرای مجدد آن سیاست می‌گوید و به نقد سیاست شناورسازی نرخ ارز در دولت هاشمی و خاتمی می‌پردازد.