در عملیات بازار باز در هفته منتهی به 15 شهریور ماه دو اتفاق مهم رخداده است. این بازار از سال 99 به منظور مدیریت نقدینگی در نظام بانکی راه اندازی شده و تا کنون ادامه داشته است. داده های بانک مرکزی نشان می دهد این حراج اکنون به مرحله بیست و سوم خود رسیده است. 

در این مرحله بانک مرکزی برای دومین بار نرخ سود را در مرتبه بالایی قرار داده که برخی از تحلیلگران آن را به معنای سیگنال افزایشی در نرخ بهره بین بانکی قلمداد می کنند.  این در حالی است که تزریق پول در بازار بین بانکی به سطح بی سابقه خود در سال جاری رسیده و رکورد امسال را شکسته است.

در همین رابطه به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، روند معاملات بازار باز هم چنان بدون تغییر مانده و در هفته منتهی به 15 شهریور در سطح 68 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

بازار باز نام عملیاتی است که بانک مرکزی در آن با قبض و بسط پول در بانک ها سعی می کند تا وضعیت نقدینگی در نهادهای مالی را کنترل کند. اوضاعی که داده های بانک مرکزی نشان از بدتر شدن در تیرماه داشته است. درهمین رابطه براساس آمارهای بانک مرکزی در خصوص پایه پولی تیرماه بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشدی 50 درصدی پیدا کرده و رکورد دار در سال های اخیر بوده است.

 بانک مرکزی نیز در این راستا در هفته های متوالی تزریق پول بانک ها را در مرز 70 هزار میلیارد تومان قرار داده ولی درمقابل نرخ سود را رشد بالایی داده و برای دومین هفته متوالی در فراتر از مرز 21 درصد نگه داشته است.

ثبات نسبی تزریق پول در بازار باز 

در هفته منتهی به 15 شهریور ماه 19 بانک در حراج بازار باز مشارکت داشته و 81 هزار و 440 میلیارد تومان اوراق به بانک مرکزی عرضه کردند. اوراق بدهی دولتی ابزار مهم در بازار باز به شمار آمده که نهادهای مالی مقروض با عرضه آن به بانک مرکزی از این نهاد استقراض نقدینگی می کنند . این عملیات به طور کلی با موافقت بانک مرکزی انجام شده و نرخ سود این معاملات را نیز این نهاد مشخص می کند.

در همین رابطه در هفته منتهی به 15 شهریور ماه در حدود 68 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق از بانک مرکزی خریداری شده که در مقایسه با هفته قبل تقریبا 0.4 درصد افت داشته و تغییر چندانی را ثبت نکرده است.

این در حالی است که نرخ سود تزریق پول  در این بازار برای دومین هفته متوالی در فراتر از سطح بالایی قرار داشته و برابر با 21 درصد درج شده است.

بازار باز

رشد تزریق پول در بازار بین بانکی 

در بازار شبانه یا بازار بین بانکی بانک های می توانند موازی با عملیات بازار باز، وضعیت از بانک های داری مازاد استقراض نقدینگی کنند. در این معاملات، تاریخ سررسید بده بستان میان نهادهای مالی در مرز 7 روزه قرار داشته و نرخ سود در این بازار نیز در دامنه 14 تا 22 درصد نوسان می کند. این کف و سقف در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و با بسط اعتبارات قاعده مند در هر هفته با نرخ سود 22 درصد در بانک های داری کسری تزریق پول می کند. 

در این هفته سطح اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی برابر با 35 همت بوده که نشان از رشد بالای این شاخص در هفته های اخیر و بنابراین تزریق بالای پول از سوی بانک مرکزی بوده است. بررسی ها نشان می دهد بسط 35 هزار میلیاردی بانک مرکزی در بازار شبانه در سال 1401 بی سابقه بوده است.

بازار باز