به گزارش اکو ایران، تورم کالاهای مختلف در مناطق شهری ایران در ماه دوم پاییز نشان از چند اتفاق مهم داشته است. در مهم ترین این رویدادها تورم گوجه و رب گوجه مسیری صعودی داشته و همچنان در کورس افزایش قیمت قرار دارند.

به طور کلی مرکز آمار هر ماهه گزارشی را از وضعیت چند کالای خوارکی در مناطق شهری منتشر می کند. این گزارش حاوی اطلاعات گسترده ای در زمینه روند قیمت ها در هر ماه بوده و مقایسه قیمت ها در هر مقطع بیانگر تورم برخی کالاهای خوراکی است. در همین رابطه در آبان 1400 چند کالای خوراکی در کشور رکوردهای تورمی مهمی را از خود برجای گذاشته اند.

گوجه فرنگی رکورددار تورم ماهانه آبان

در بررسی تورم ماهانه قیمت خوراکی ها مشاهده می شود این متغیر در 12 کالا در میان 53 کالای مورد بررسی، کوچکتر از صفر بوده که به معنای کاهش قیمت دراین کالاها است.

در میان افت قیمت ها کالایی که بیشترین افت قیمت را در این ماه تجربه کرده است هویج فرنگی بوده که 24 درصد نسبت به ماه قبل افت قیمت داشته است. از دلایل مهم در این افت قیمت را می توان به بیماری کرونا نسبت داد.

با افزایش اوج گیری بیماری کرونا در کشور تقاضا برای آن صعودی شده و در نهایت موجب تورم های بالا در این کالا شد. پس از آن با کاهش آمار ابتلا ومرگ و میر کرونا در کشور تقاضای هویج به حالت قبل برگشته و موجب شد تا این کالا در این ماه بیشترین افت را تجربه کند.

اما در مقابل در میان بیشترین تورم های ماهانه کالاهای گوجه فرنگی، فلفل دلمعه ای و رب گوجه فرنگی رتبه های اول تا سوم را در این ماه داشته اند. تورم گوجه در این ماه 33.5 درصد به ثبت رسیده است.

به طور کلی در روند ماهانه دو کالای گوجه فرنکی و رب گوجه مشاهده می شود از آذر ماه سال گذشته تا کنون تقریبا مسیری افزایشی در تورم ماهانه این کالاها وجود داشته و اکنون به بالاترین حد خود در این مقطع 11 ماهه دست پیدا کرده اند. این روند افزایشی در تورم ماهانه رب گوجه فرنگی همسو با تورم نقطه ای این کالا بوده است.

تورم

بیشترین تورم های نقطه ای در کشور

مقایسه قیمت کالا با موقعیت مشابه خود در سال گذشته بیانگر تورم نقطه به نقطه آن کالاست. در همین رابطه در کشور تورم 53 کالای خوراکی در آبان ماه مثبت بوده و نشان از روند افزایش قیمت سالانه در تمام این خوراکی ها داشته است.

در این میان بیشترین تورم نقطه ای را هندوانه به ثبت رسانده که تقریبا معادل با 200 درصد بوده است. یعنی قیمت این کالا در مقایسه با آبان سال قبل تقریبا 3 برابر شده است.

در این دسته بندی دومین کالا با رشد نقطه ای بالا هویج فرنگی است که برابر با 127.8 درصد بوده است روند این کالا نشان می دهد باوجود کاهش در قیمت ماهانه هویج در اثر کاهش تقاضا اما هنوز باز هم بیش از دو برابر قیمت سال گذشته است.

درمیان کمترین رشد های نقطه ای در ماه میانی پاییز نیز گوجه فرنگی با 1 درصد کمترین رشد را داشته است. باوجود این که این کالا بیشترین تورم ماهانه را ثبت کرده اما کمترین تورم نقطه ای در این موعد را داشته است. این موضوع نشاندهنده اتفاقی است که در ماه آبان باعث رشد بیشتر قیمت ها در این کالا شده است.

تورم

ریشه یابی تغییرات قیمت ماهانه در گوجه و رب گوجه

دو تحلیل را می توان در خصوص افزایش این کالا در آبان ماه مورد بررسی قرار داد.

بررسی داده های سایت گمرک در خصوص صادرات کالا در ماه های گذشته نشان می دهد صادرات رب گوجه و گوجه فرنگی در حالت های مختلف همگی بیش از 100 درصد در مهر ماه افزایش پیدا کرده اند. به عنوان مثال صادرات رب گوجه فرنگی در مهر ماه نسبت به ماه قبل خود 223 درصد افزایش پیدا کرده و این رشد در گوجه فرنگی زراعی تازه یا سرد کرده معادل با 118 درصد بوده است.

بنابراین اگر این آمار به آبان ماه نیز منتقل شده باشد احتمالا افزایش صادرات این کالاها در ماه جاری موجب رشد قیمت گوجه و رب گوجه شده است.

تورم

روند افزایش قیمت در محصولات لبنی

یکی از مواردی که در ماه های اخیر در خصوص کالاهای خوراکی وجود داشته روند افزایشی تورم ماهانه  درمحصولات لبنی  شیر، ماست پاستوریزه و پنیر پاستوریزه در آبان ماه بوده است. در همین رابطه قیمت ماست پاستوریزه نسبت به ماه قبل 73 درصد بوده که تقریبا در سطح بالایی قرار داشته است.

این تورم در پنیر معادل با 79 درصد به ثبت رسیده که بیشترین تورم نقطه ای در دو سال اخیر بوده است. علت این روند افزایشی در قیمت را می توان در افزایش نهاده های دامی جستجو کرد.

تورم

روند نوسانی در تورم نقطه ای تخم مرغ و مرغ

اتفاق مهم دیگر در کالاهای مرغ و تخم مرغ نشان از روند نوسانی تورم در این کالاها داشته است. طبق بررسی های آماری تورم نقطه ای در تخم مرغ اکنون معادل با 70 درصد است که اکنون باوجود کاهش نسبت به ماه های ابتدایی سال جاری اما هنوز سیری صعودی دارد.

تورم ماهانه مرغ ماشینی نیز در این ماه به 7.81 درصد رسیده که بالاترین تورم ماهانه این کالا در سال جاری بوده است. ترسیم روند این تورم نیز نشان می دهد باوجود رفتار نوسانی در قیمت مرغ ماشینی اما  احتمالا سویی صعودی به خود گرفته باشد.

تورم