مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی معتقد است، اختلاف نظرهایی بین وزارت صمت و اقتصاد بود و نباید هر اختلافی را تقابل تلقی کرد. اما این اختلاف را چطور باید حل کرد؟