برنامه بورس

روند خنثی بورس در روزهای پایانی؟

در بازار دیروز عواملی چون افزایش تقاضا موجب رشد شاخص کل و در نتیجه شاخص هم وزن شدند.

کارشناسان تا پایان سال روند بازار را مثبت پیش‌بینی می‌کنند و  پایان یافتن فرصت نقد کردن سرمایه سهامداران در روز گذشته را دلیلی بر تداوم بهبود بازار تلقی می‌کنند.  

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد