برنامه بورس

حافظه تاریخی درباره بورس چه می‌گوید؟

سال ۹۹ یک سال ویژه برای اقتصاد ایران محسوب می‌شد، این ویژه بودن بیش از هر چیز خود را در نوسان بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه نشان داد.

 اما سوال اینجاست که آیا بازهم میتوان انتظار داشت که بار دیگر بازارها دچار چنین نوساناتی شوند؟ در سال ۱۴۰۰ می توان گفت دو فاکتور بسیار مهم بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد، نخست بحث سیاست خارجه و برجام است و دوم انتخابات ۱۴۰۰ و رویکرد رییس جمهور جدید به اقتصاد. با توجه به این دو فاکتور چه آینده ای برای بازارها می‌توان در نظر داشت؟ از طرف دیگر با توجه به رشد نقدینگی بالا در سال ۹۹، آیا می‌توان نتیجه گرفت که تورم مزمن قطعا در سال پیشرو نیز تمدید خواهد شد؟ آیا همچنان خطر تورم ۳ رقمی برای اقتصاد ایران وجود دارد؟ مهدی حق‌باعلی در برنامه اکونومیست به این سوالات پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد