این موضوع را در میزگردی با حضور محمودرضا الهی فرد، عضو هیات مدیره بورس کالا، سید احمد رضوی نیک، عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران و سعید عسکرزاده، دبیر جدید انجمن سنگ آهن ایران بررسی کرده ایم.

با "اکوایران" در برنامه "بولتن" همراه باشید.