بسیاری اختلالات رخ داده در سامانه‌های شهرداری تهران را حمله سایبری خواندند و بعضی از لفظ هک استفاده کردند. 

اما تفاوت هک با حمله سایبری چیست؟ علی کیایی‌فر، کارشناس امنیت شبکه در گفت‌وگو با اکو ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد.