باقی کشورهای خارج از جدول را بسیار کوچک و کم‌جمعیت یا کشورهای بسیار فقیر آفریقایی تشکیل می‌دهند.

بنا به آمار بانک جهانی، ایران در طی دهه‌های پس از جنگ موفق شد جمعیت زیر خط فقر مطلق بین‌المللی (معادل ۱.۹ دلار آمریکا بر پایه برابری قدرت خرید) را به طور محسوسی از ۶.۸٪ به نزدیک ۰.۵٪ در سال‌های اخیر کاهش دهد.

درآمد مورد اشاره زیر ۱.۹ دلار آمریکا PPP در روز برای هر فرد، معادل درآمد معادلی در هر کشور است که قدرت خریدی معادل در آمریکا سال ۲۰۱۱ داشته باشد که معادل تامین حداقل‌های ابتدایی زندگی است.