اکوایران در این داده نما، واکنش شاخص کل بورس تهران به واریزی های گذشته را مورد بررسی قرار داده است.

به نظر شما واریزی فردا به صندوق تثبیت بازار سرمایه، شاخص کل را چگونه تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ برای ما در کامنت بنویسید.