میزان یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی در صورت فروش بنزین به قیمت صادراتی

سال‌هاست که عدد یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی ثابت مانده است.

در سالیان گذشته بدون هیچ تغییری در قیمت سایر حامل‌های انرژی و فقط با «اصلاح قیمت بنزین» تا قیمت صادراتی (با درنظرگرفتن پخش و جایگاه) می‌شد یارانه سال‌ها ثابت‌مانده هر ایرانی را افزایش داد که این اتفاق نیفتاد. (با فرض عدم کاهش مصرف بنزین)

این اتفاق اگر همین امروز هم بیفتد می‌توان یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی هر ایرانی را تا بیش از ۷ برابر مقدار فعلی افزایش داد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد