از رنگ قرمز تابلوی بورس باید ترسید؟

شروع و پایان قرمزرنگ بورس تهران مطابق معمول این نگرانی را در تازه واردان بازار پدید آورده است که آیا بازار خطرناک شده است؟ آیا معامله گران در تحلیل های خود به نسبت خریداران و فروشندگان، ارزش معاملات خرد، جریان نقدینگی و مواردی از این دست توجه دارند؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد