واگرایی شاخص کل و هم وزن در بورس تهران

بازار سهام برای چندمین روز متوالی شاهد رفتار و عملکردی متفاوت در نمادهای بزرگ و سایر نمادهای بازار بود. برخی اختلاف در بازدهی شاخص کل، شاخص ۳۰ شرکت برتر و شاخص ۵۰ شرکت برتر با شاخص هم وزن را دلیل این اتفاق میدانند. با این حال رفتار بازار در هفته آینده یکی از مهمترین سوالات معامله گران است. بورس تهران در هفته آینده چگونه عمل خواهد کرد و پیش بینی ها حاکی از چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد