خروج بی‌سابقه پول حقیقی و خرید سنگین حقوقی‌ها در بورس

امروز بازار با خرید نسبتا سنگین حقوقی‎ها خصوصا در سهم‎های بزرگ همراه بود. با این حال غیر از سهم فملی که با صف خرید به کار خود خاتمه داد، دیگر سهم‎ها با قیمت آخر منفی به کار خود خاتمه دادند. از طرفی، نکته حائز اهمیت در امروز، خروج بی‎سابقه پول حقیقی بود که تا نزدیکی ۷ هزار میلیارد رسید. با تمام این تفاسیر باید دید فردا چه سرنوشتی برای بازار رقم خواهد خورد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد