پایان قرمز رنگ مهرماه

امروز در آخرین روز معاملاتی مهر ماه، اگرچه بازار شروع خوبی را پشت سر گذاشت، اما باز هم فشار عرضه بر تقاضا غلبه کرد تا قاب پایانی بورس در مهر، قرمز رنگ به ثبت برسد و بازدهی منفی بورس در این ماه نیز ادامه داشته باشد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد