مسکن تکراری بازار سرمایه

بازار سرمایه همچنان در حال ریزش است و امروز هم این روند ادامه داشت، اگرچه مانند روزهای گذشته، تحرکاتی از سوی حقوقی در برخی از نمادها دیده شد اما برای برگشت قطعی بازار کافی نبود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد