فشار فروش تلاش بورس را برای رشد خنثی کرد

بالاخره بعد از چندین روز شاخص‌کل کار خود را مثبت آغاز کرد

 اما طبق روال گذشته فشار فروش این اجازه را نداد که رشد شاخص‌کل پایدار بماند و در پایان بازار، شاخص‌کل بورس با افتی ۳ هزار واحدی در کف کانال ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی قرار گرفت

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد