سهام ارزنده را چگونه تشخیص بدهیم؟

آیا بازار نسبت به اخبار و اطلاعات بی‌تفاوت شده؟

 گرایش بازار به سمت بازگشت است؟ و کلیت بازار با وضعیت کنونی به چه سمتی می‌رود؟ 

نوید خاندوزی پاسخ می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد