ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران در این رابطه گفت که زمینه برای همکاری‌های متقابل ایران و آمریکا وجود دارد و تمام مذاکرات سه ماه گذشته در چارچوب پلن سی معطوف به حل موردی برخی از موضوعات مورد اختلاف بوده است.

به گفته متقی، یکی از این موضوعات، مربوط به فروش نفت ایران و بازگشت بخشی از منابع مالی بوده و موضوع دیگر به آزادی زندانیان دو طرف مربوط می‌شود؛ مسئله‌ای که برای تهران و واشنگتن تبدیل به یک سوژه امنیتی شده است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد:« چانه‌زنی برای آزادسازی سوژه‌های امنیتی ایران و آمریکا در دستورکار قرار دارد و احتمالا طی یکی دو ماه آینده این موضوع اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. »