حسین جابری انصاری، معاون پیشین عربی آفریقایی وزارت خارجه می‌گوید اسرائیل بمباران مناطق مختلف در غزه را به شکل کور و بی‌هدف دنبال می‌کند و می‌خواهد بخشی از موازنه برهم خورده طی نبرد غزه را در دو بعد منظومه بازدارندگی و معادله روانی حاکم بر نبرد با فلسطینی‌ها تغییر دهد.

انصاری افزود اسرائیلی‌ها می‌خواهند هزینه زیادی به فلسطینی‌ها تحمیل کنند تا معادله روانی را به نفع خود بر هم بزنند؛ همچنین در بعد فیزیکی، اسرائیل از قدرت نظامی خود یک تصویرسازی انجام داده که نبرد غزه ممکن است آن را خدشه‌دار کند و رژیم اسرائیل با این حملات بی‌هدف و سنگین می‌خواهد مانع از آن شود.

معاون پیشین عربی آفریقایی تاکید کرد که تل‌آویو می‌خواهد آنچنان سیاست زمین سوخته‌ای را در غزه دنبال کند که این معادله برهم خورده را در کوتاه‌ترین زمان ترمیم کند.البته هنوز مشخص نیست که بتوانند موفق شوند یا خیر.