حواشی یک عکس یادگاری

قرارنگرفتن وزیر امور خارجه ایران در کنار وزیر امورخارجه عربستان در نشست چندجانبه عراق حواشی بسیاری را رقم زد.

در حالیکه ترمیم روابط تهران - ریاض از‌چندماه پیش در دستور کار دولت قرار دارد، در هنگام گرفتن عکس یادگاری مقامات شرکت کننده در اجلاس بغداد ظاهرا کشور میزبان محل ایستادن وزیران خارجه ایران و عربستان را در کنار هم طراحی کرده بوده است و به گفته رسانه‌ها وزیر خارجه کشورمان برای اعتراض به این طراحی در صف اول و در‌کنار حاکم دبی قرار می‌گیرد اما فیلم منتشر شده از لحظه قرارگیری مقامات شرکت‌ کننده نشان می‌دهد که این‌حواشی بیشتر جنجال رسانه‌ای است که ناشی از حساسیت روابط بین ایران عربستان است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد