برنامه رویداد

گفتگو با عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی منطقه آزاد کیش

ناصر آخوندی در رابطه با بورس بین الملل مطرح میکند که از سالهای گذشته اجرای بورس بین الملل در دستورکار بوده است، در نهایت سال گذشته قراردادی تنظیم شده و کارگروه ها تشکیل گردیده است. امید است که بنا به اعلام آقای دکتر بانک در دهه فجر امسال بورس بین الملل افتتاح گردد. ایشان معتقد است برگزاری نمایشگاه ها میتواند اثرات خوبی بر منطقه داشته باشد و از این طریق فرصت های سرمایه گذاری فراهم شود. در مورد جزیره هندورابی نیز ایشان بیان میکنند که سازمان منطقه آزاد کیش طرح جامعی را توسط مشاور مادر تهیه کرده و بحث های گردشگری خاصی برای این جزیره بکر و سبز پیش بینی کرده و ساخت پروژه ها و سرمایه گذاری ها در آن آغاز شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد