خشکسالی‌های پیاپی، سوءمدیریت منابع آبی، رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای آب، از جمله عوامل اصلی این بحران کم‌آبی هستند.

شاید عجیب باشد، اما در همین اوضاع، ایران در حال صادرات آب به یکی از کشورهای غنی از لحاظ ذخایر آبی است.

عباس عراقچی، معاون پیشین وزارت امور خارجه و عضو شورای راهبردی روابط خارجی، با اشاره به مفهوم آب مجازی نشان می‌دهد که ایران به طور غیرمستقیم آب خود را به هلند صادر می‌کند!