اما رییس کل بانک مرکزی از روند کاهشی نرخ تورم در دی ماه خبر داده است. مسئله‌ای که داده‌های مرکز آمار آن را تایید نمی‌کند. ماجرا چیست؟