به گزارش اکوایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تعداد پروازها و مسافران جابه‌جا شده در دهه اخیر در سال 1395 و 1396 رخ داده بود اما با شیوع کرونا و خروج آمریکا از برجام دچار افت شد هرچند در سال‌های اخیر مجددا در مسیر رشد قرار گرفته است. همچنین در دهه اخیر علی‌رغم افزایش مستمر تعداد ناوگان هوایی ایران در دهه اخیر، تعداد پروازها و مسافران جابه‌جا شده متناسب با ناوگان هوایی رشد نکرده است.

تغییرات زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی در دهه اخیر

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از وزارت راه و شهرسازی، تعداد فرودگاه‌های داخلی ایران در سال 1401 معادل 19 فرودگاه بوده است که در مقایسه با 1392 با 22 فرودگاه، کاهش پیدا کرده است. 

این درحالیست که در همین مدت 1 فرودگاه به فرود‌گاه‌های بین‌المللی اضافه شده و رقم آن به 9 فرودگاه رسیده است. همچنین تعداد فرودگاه‌های دارای مرز هوایی ایران 25 فرودگاه در سال 1402 اعلام شده که در مقایسه با سال 1392، یک فرودگاه دارای مرز هوایی به تعداد فرودگاه‌ها اضافه شده است. 

افزایش تعداد ناوگان هوایی ایران

همچنین تعداد ناوگان هوایی ثبت شده در کشور در سال 1392 حدود 254 فروند اعلام شده که طی این سال‌ها به 344 فروند افزایش یافته است. درحالیکه 90 ناوگان هوایی طی 11 سال اخیر به دارایی‌های کشور افزوده شده، تعداد صندلی‌های ثبت شده نیز از 40 هزار و 666 به رقم 49 هزار و 539 صندلی رشد کرده است. 

البته شایان ذکر است که بر اساس آخرین آمار اعلام شده، تعداد ناوگان فعال هوایی 173 عدد بوده و تعداد صندلی‌های فعال نیز حدود 25 هزار صندلی تخمین زده می‌شود. 

1402111902

برگزاری عمده پروازها توسط شرکت‌های داخلی

بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور کلی عمده پروازهای ایران داخل کشور بوده و توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی انجام می‌شود به طوریکه در سال 1402 حدود 70 درصد از کل پروازها ذیل همین گروه به ثبت رسیده‌اند. در مقابل سهم پروازهای بین‌المللی توسط شرکت‌های داخلی حدود 18 درصد کل پروازها بوده و شرکت‌های بین‌المللی تنها 11 درصد از کل پروازهای ایران در سال 1402 را اجرا کرده‌اند. 

پروازهای سال 1401، کمتر از میانگین 10 ساله

بر اساس مطالعات، در سال گذشته مجموعا 218 هزار و 700 پرواز در کشور انجام شده که در مقایسه با میانگین پرواز انجام شده در یک دهه گذشته حدودا 15 هزار پرواز کمتر است. 

علی‌رغم اینکه تعداد ناوگان هوایی ایران در مقایسه با دهه گذشته به بیشترین مقدار خود رسیده، اما مشاهده می‌شود بیشترین میزان پروازها، حمل بار و جابه‌جایی مسافران در دهه اخیر، در سال‌های 1395 و 1396 انجام شده است.