به گزارش اکوایران، سرمایه‌گذاری یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی و توسعه در کشورها است. به همین جهت حمایت از سرمایه‌گذاران در یک اقتصاد می‌تواند محیط مناسب سرمایه‌گذاری را در یک کشور ایجاد کند. به ایجاد محیط مناسب سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد، امنیت سرمایه‌گذاری گفته می‌شود.

به همین جهت مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت فصلی در گزارش «پایش امنیت سرمایه‌گذاری» اقدام به ارزیابی شرایط سرمایه‌گذاری در کشور می‌کند. در این گزارش شاخصی تحت عنوان شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تعریف شده است. این شاخص از ۷ نماگر تشکیل شده که هر یک به تنهایی وضعیت محیط سرمایه‌گذاری کشور را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهد. این نماگرهای هفت‌گانه عبارتند از: «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض».

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به همراه تمام نماگرهای تشکیل‌دهنده‌اش عددی بین صفر تا ۱۰ به خود می‌گیرند. هرچه عدد این شاخص و نماگرها به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای مناسب‌تر شدن وضعیت و هرچه به ۱۰ نزدیک‌تر باشد به معنای نامناسب‌تر شدن وضعیت در آن نماگر یا شاخص است.

بهبود عملکرد دولت در تابستان ۱۴۰۲

یکی از نماگرهای مهم در این شاخص، نماگر «عملکرد دولت» است. طبق آخرین آمارهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲، عملکرد دولت در این نماگر ۶.۵۹ بوده که نسبت به بهار سال جاری به اندازه ۰.۲۵ واحد بهبود یافته است.

اگر وضعیت استان‌های کشور را در نماگر عملکرد دولت بررسی کنیم نشان می‌دهد عملکرد دولت در ۲۰ استان کشور در تابستان امسال نسبت به بهار بهبود داشته است. میزان بهبود استان‌ها در این مدت نشان می‌دهد استان قزوین بهترین عملکرد را در میان استا‌ن‌های کشور داشته‌است. عملکرد دولت در استان قزوین در بهار ۱۴۰۲ معادل ۷.۰۱ بوده که با ‍۰.۳۶ واحد بهبود به ۶.۶۵ در تابستان امسال رسیده است. از سوی دیگر عملکرد دولت در ۱۰ استان کشور نسبت به بهار نامناسب‌تر شده است. در میان این استان‌ها بیشترین میزان افت عملکرد دولت در استان تهران بوده است. بر اساس آمارها عملکرد دولت در پاییتخت از ۶.۹۳ در بهار سال جاری به ۷.۲ در تابستان امسال رسیده است.

021216

همچنین این آمارها نشان می‌دهد در تابستان ۱۴۰۲، بهترین عملکرد دولت در ایجاد فضای سرمایه‌گذاری در استان کردستان و نامناسب‌ترین عملکرد مربوط به استان لرستان بوده است. بر این اساس عملکرد دولت در استان کردستان در سطح ۶.۳۲ قرار گرفته که نسبت به بهار ۰.۲۴ واحد نامناسب‌تر شده است اما با این وجود بهترین عملکرد دولتی به این استان اختصاص یافته است.

در سوی دیگر استان لرستان قرار گرفته که در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به بهار با افزایش ۰.۰۷ واحدی در شاخص مواجه شده و در سطح ۷.۲۶ ایستاده است.  

021216