یکی از این سیاست‌ها کاهش نرخ بهره است که به رغم عیان شدن نتایج زیان بار آن اردوغان حاضر به کنار گذاشتنش نیست. دلیل اصرار او بر این سیاست‌ها چیست؟ از طرف دیگر محبوبیت او در ترکیه هر روز رو به کاهش است اما برخی معتقدند که او شاید بتواند با تغییر برخی دیدگاه‌ها ورق بازی را به نفع خود بچرخاند. اما این امر تا چه اندازه ممکن است؟ قدیر گلکاریان، استاد روابط بین‌الملل به این سوالات پاسخ می‌دهد.