دکتر الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران در این خصوص می‌گوید هیات روسی در گفتگوهای مستقیم با هیات آمریکایی بدون حضور ایران، علاوه بر پیگیری موضوع هسته‌ای، مسائل خود را نیز مطرح و از این فرصت بهره‌برداری لازم را می‌کند.